Sveriges största utbud av väg- och broräckessystem
Sveriges största utbud av väg- och broräcken

Vi har Sveriges största utbud av väg- och broräckessystem med designfokus för Sverige och övriga nordiska länder. Våra produkter är testade efter gällande Europeiska standarder och är CE-certifierade enligt aktuella normer. Utöver detta anpassar vi dessutom våra produkter efter lokala nationella krav och preferenser. Vidare har vi dessutom ett brett sortiment av diverse räcken och tillbehör för att kunna erbjuda en komplett helhetslösning.

Från produktförsäljning till projektanpassade lösningar

 

Vi har ett stort utbud av väg- och broräckessystem

  • Med designfokus för Sverige och Norge (Nordics) 
  • Europeiska standarder, tester och certifiering
  • Tillpassning till nationella krav och preferenser
  • Stort utbud av kapacitetsklasser och arbetsbredder

 

Vi har även bred erfarenhet av projektledning och teknisk expertis 

  • För egna projekt eller kunder utan egen kapacitet
  • Projektledning och installation
  • Skräddarsydda broräcken
  • Integrerade bullerskärmar i broräcken