Vi är Saferoad

Från produktförsäljning till projektanpassade lösningar

Redan när företaget bildades 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla företaget.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och utvecklar ständigt nya produkter samt är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi är en del av Saferoad Group

Saferoad Group är en ledande leverantör inom trafiksäkerhet i Europa, med mer än 70 års erfarenhet inom branschen. Gruppen erbjuder ett brett urval av innovativa och högkvalitativa produkter och lösningar som är anpassade för att bidra till en säkrare tillvaro på vägarna och forma infrastrukturens framtid.

2500
Anställda
Som säkerställer en stark lokal närvaro, ökad kundförståelse, snabb responstid och snabbare leveranser.
13
Länder
30 försäljningskontor fördelade på 13 länder runt om i Europa som säkerställer en god förståelse för den lokala marknaden och en nära relationer till kunderna.
19
Produktionsanläggningar
19 produktionsanläggningar med hållbar tillverkning som ständigt arbetar mot ökad kvalité, pålitliga leveranser och allt snabbare responstider.

Våra systerbolag i Sverige