Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i Saferoad RRS Sverige AB

Behandling av personuppgifter i Saferoad RRS Sverige AB 

När du använder vår webbplats eller på annat sätt är i kontakt med oss, till exempel genom att ta emot vårt nyhetsbrev eller genom att köpa våra produkter så kommer Saferoad RRS Sverige AB kommer att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, skälen till och syftet med varför vi samlar in uppgifterna samt dina rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. 
 
Den personuppgiftsansvarige för data vi behandlar är Saferoad RRS Sverige AB genom vår VD Ulf Sköld.

Kontaktinformation för Saferoad RRS Sverige AB är:

Adress: Volvogatan 2, 731 36 KÖPING 
E-post: info@saferoad.se 
Telefon: 060 - 52 72 00
Organisationsnummer: 556505–1413


För frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. 


 
1. Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de syften som nämns nedan: 


a. Skicka ut marknadsföringsmaterial, såsom nyhetsbrev och information om våra aktiviteter: Bearbetningen är nödvändig för att genomföra kontrakt med dig som registrerad.

b. Svara på inkommande förfrågningar: Namn, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter som samlats in i samband med förfrågan. Behandlingssyftet är baserat på det legitima kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan. 

c. För att få information om användningen av våra webbsidor använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies här:

Behandlingen av cookies baseras på det kommersiella intresset av att anpassa våra webbsidor till förmån för användarna. Vi garanterar ditt dataskydd genom att endast använda denna information för statistiska ändamål. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som  individ. Vi tar bort insamlade personuppgifter dagligen. 


 
2. Utlämnande av personuppgifter till andra 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en laglig skyldighet för det. Exempel på underlag för utlämnade kan t.ex. vara ett avtal med dig eller en rättslig grund i lagen som instruerar oss att tillhandahålla informationen. Saferoad RRS Sverige AB använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla data för våran räkning. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla delar av databehandlingen. 

Vi använder följande databehandlare:

Microsoft, Irland

Insamling, lagring och annan behandling av personuppgifter för kontaktpersoner med kund / affärsrelationer / potentiella relationer. Bearbetningen gör det möjligt för Saferoad att svara på frågor som skickas in via vår webbplats. Samtycke ges av den registrerade när han / hon skickar frågorna. 

All bearbetning av data som utförs av oss sker inom EU / EES-området.

 

3. Lagringsperiod

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som uppgifterna samlades in för. 

Detta innebär till exempel att insamling av personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar vid genomförandet av ett avtal med dig kommer att raderas när avtalet genomförs och alla skyldigheter enligt avtalet har  genomförts.


4. Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätt att få begränsning av behandlingen, direkt invändning mot behandlingen och få rätt
till dataportabilitet. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på den Svenska Integritetsskyddsmyndighetens (fd Datainspektionen) webbsidor: https://www.imy.se/

För att använda / hävda dina rättigheter måste du kontakta oss, se kontaktinformation ovan. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och i alla fall senast 30 dagar. 

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att dra tillbaka ditt samtycke är att kontakta oss, se kontaktinformation ovan.


5. Klagomål

Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till den Svenska Integritetsskyddsmyndighetens (fd Datainspektionen).

Du hittar information om hur du kontaktar den Svenska Integritetsskyddsmyndighetens (fd Datainspektionen) webbsidor: https://www.imy.se/


6. Ändringar

Om det skulle ske en förändring av våra tjänster eller en ändring av reglerna för behandling av personuppgifter kan detta orsaka förändringar i informationen i detta meddelande. Om vi har din
kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa förändringar. I alla fall är uppdaterad information alltid lättillgänglig på våra webbsidor.