Rapporter

Vi inser att öppen kommunikation och transparens är avgörande för att bygga förtroende med intressenter, och som sådan är vi hängivna att tillhandahålla tydlig rapportering. Nedan hittar du våra publicerade rapporter.

Type Published Download
Transparency Act report 06.2023 EN
GRI Index 2022 06.2023 EN
Annual Report 2022 05.2023 EN
Annual Report 2021 05.2022 EN

För direkta förfrågningar om hur Saferoad hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden, kontakta oss här