Certifiering av ISO 9001 och ISO 14001

Saferoad RRS Sverige AB är certifierade enligt följande standarder: ISO 9001: Ledningssystem för kvalitet ISO 14001: Ledningssystem för miljö

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 
Kvalitetsledningssystem

Med pålitlig kvalitetsledning står Saferoad för ständiga förbättringar, optimerade processer och genomgående hög kvalitet. Vår kvalitetsledning är vår drivkraft för en ständig ökning av prestanda i alla operativa processer.

 

ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001
Miljöledningssystem

Saferoads miljöavtryck är viktigt för oss. Det är vår sociala skyldighet att skydda vår miljö och att använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. Med certifieringen vill vi sända en signal och är engagerade i att bringa entreprenöriellt tänkande och miljöskydd i harmoni.