Vår historia

Redan när Birstaverken bildades 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla Saferoad för en allt säkrare väg. Vi har över 50 års erfarenhet av tillverkning och har som avsikt att vara en av Europas främsta räckesleverantörer.

1961
Birstaverken grundas
1961 bildas "Birstaverken" av bröderna Erik och Nils Larsson i orten Birsta, strax norr om Sundsvall.