E4 Sundsvall syd

I uppdraget ingick att bygga 17 kilometer väg, varav 14,5 kilometer motorväg, trafikplatser vid Myre, Njurunda och Stockvik, 28 broar samt omläggning av 1 kilometer järnväg på Ostkustbanan vid en ny korsning av E4:an.

E4 Sundsvall syd

Mängder

 • 440 m Aqvis bullerskärm på 3PH2
 • 3 400 m PC bullerskärm i diverse storlekar och utföranden
 • 2P
 • 3PH2 i mark och på kantbalk
 • 3PH3 i mark
 • 1P
 • Vajer
 • Sidovägar:
 • Birsta S
 • W-profil
 • Kohlswa
 • 600m 3PH4