Trafikplats Akalla

Förbifart Stockholm, ett av Sveriges hittills största infrastrukturprojekt där nya vägsträckningar knyter samman norra och södra Stockholm i strävan för kortare restid och bättre trafikmiljö. Totalt uppförs 21 kilometer ny motorväg varav 18 kilometer via tunnlar. Projektet är uppdelat på sju etapper. I Akalla har man byggt en helt ny cirkulationsplats som dels ansluter som TPL Häggvik i norr och dels mot söderliggande etapper i Hjulsta via en betongtunnel.

Trafikplats Akalla

Produkter

  • 3PH2b
  • Safeline-R H2W5
  • Crashguard V1850-3S
  • 3PH2 i mark och på kantbalk

 

Kund: Zublin