E14 – Blåberget Sundsvall

Väg E14 har mellan 2018-2021 byggts om till en ny fyrfilig motortrafikled med tillhörande korsningar och broar. Vägsträckan startar i Nacksta och löper 6 kilometer i nord-västlig riktning mot Östersund. Syftet med vägbygget har varit att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för både fordon samt oskyddade trafikanter.

E14 – Blåberget Sundsvall

Mängder

  • 5 500 m Safeline M c/c 6 m
  • 600 m Safeline R H2 c/c 2 m
  • 9 200 m Safeline R N2 c/c 6 m
  • 1 000 m Birsta 3P
  • 400 m Birsta GC

 

Kund: NCC