Volvomotet

Ombyggnationen av Hisingsleden fortsätter där Volvomotet som är den tredje delsträckan i projektet nu avslutats. Ombyggnationen innebär bl.a. breddning av själva Hisingsleden, en ny planskild trafikplats, ny GC-bana, bussgata mm. Saferoad har levererat väg- och broräcken till projektet, med bl.a. vårt 3PH4 både för bro och i mark, Safeline-R samt nya Birsta GC 2.0.

Volvomotet

Produkter

  • 3PH4b
  • 3PH4g
  • 3PH2
  • Safeline-r N2W3
  • Nya Birsta GC 2.0
  • Crashguard P1100-6S

 

Kund: PEAB

Marksatt H4bräcke (3PH4g)

Broräcket 3PH2b med stänkskydd av polykarbonat (PC)

Vårt nya gång- och cykelräcke Birsta GC 2.0 - här med stolpe av fyrkantsprofil

Krockdämparen av variant: Crashguard V2700-6S