Nollvisionen

Inga fler dödsolyckor på vägarna

"Nollvisionen" är både ett etiskt förhållningssätt och en strategi för att forma en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. Den förutsätter att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar, samtidigt som trafikanterna följer trafikreglerna.

”Nollvisionen” som politiskt program sätter tydliga prioriteringar. I ett riksdagsbeslut från 2009 sattes ett etappmål för trafiksäkerhet upp om att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent.

Vårt moderbolag Saferoad (www.saferoad.com) har också antagit "Vision Zero" som sin drivkraft och centrala uppdrag. Den omfattande organisationen och den mångsidiga produktportföljen ger oss bred tillgång till den senaste utvecklingen så att vi i slutändan kan komma ett steg närmare detta uttalade mål varje dag.

Läs mer på trafikverkets hemsida