Arbetet på bron över Umeälv pågår för fullt

Publiserad den november 14, 2023

Längs med den nya sträckningen av E12:an har vår kund GRK byggt en ny bro över Umeå älv. Bron är 530m lång och kommer vid färdigställande att ha mötesfri väg samt en gång- och cykelbana. Saferoad har fått i uppdrag att leverera vägräcken, mitträcken samt broräcken över och i anslutning till bron.

Bro över umeälv
Bro över umeälv

3PH2 broräcke

3PH2 broräcke på 3 av 4 kantbalkar

Mitträcke på fotplåt