Nytt projekt åt NCC: Holmsund - Gimonäs

Published on juni 19, 2024

Nytt projekt: Väg 531, Holmsund - Gimonäs

Mellan Umeå stad och Umeå hamn går väg 531 (Holmsundvägen), som idag får agera både som pendlingsstråk samt väg för farliga godstransporter. För delsträckan mellan Holmsund och Gimonäs har Trafikverket nu beslutat sig för att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana där vi separerar vägen från GC-banan med hjälp av vårt Safeline-M räcke. Denna insats kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten längs med vägen.

Sträckan är ca 8km lång och beräknas vara färdig hösten 2024.

Vi tackar NCC för förtroendet och ser fram emot ett fint samarbete 🤝