Safeline N2 GC

Ett fordonsåterhållande och CE-certifierat GC-räcke

Lodrät avslutning till Safeline N2 GC med rörprofil

 

Safeline N2 GC är ett krocktestat och CE-certifierat GC-räcke. Det uppfyller med andra ord samma krav som ett traditionellt vägräcke, men uppfyller även höjdkravet likt ett GC-räcke. Detta räcke passar bra till sträckor där man vill kunna skilja GC-banan från närliggande körbana, som t.ex ett skiljeräcke vid en trottoarkant. Safeline N2 GC erbjuds med både rörprofil samt med w-profil som navföljare, och kan antingen kopplas mot anslutande vägräcke eller avslutas med ett lodrätt avslut.

Dokument

Klicka här för att komma till modeller, specifikationer och dokument för denna produkt

CE-certifikat

Systemritning - Safeline N2 GC med rör

Systemritning - Safeline N2 GC med w-profil

Lodrät avslutning till Safeline N2 GC med rörprofil

Safeline N2 GC finns även med W-profil som navföljare

Lodrät avslutning till Safeline N2 GC med w-profil